Informacja z uroczystości 10-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę „Psoriasis” w Bydgoszczy.


Dnia 1 kwietnia 2017 roku w Pałacu Jastrzębie odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę „Psoriasis” w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyło kilka stowarzyszeń z całego kraju, między innymi: z Lublina, Gdańska, Poznania, Kielc i Wrocławia. W uroczystości dość licznie uczestniczyli członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę „Psoriasis” w Bydgoszczy.

Przed rozpoczęciem oficjalnej uroczystości przedstawiciele z poszczególnych stowarzyszeń spotkali się na posiedzeniu roboczym w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością i wymianą doświadczeń między stowarzyszeniami. Na spotkaniu ustalono wspólne stanowisko oraz wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące reformy służby zdrowia, zwłaszcza szereg wątpliwości związanych z dermatologią a w szczególności leczenia łuszczycy.

W części oficjalnej Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych Na Łuszczycę „Psoriasis” w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Kułakowska przedstawiła przekrój działalności stowarzyszenia na przestrzeni 10 lat.

Uroczystość uświetnił zespół gitarowy oraz doskonały iluzjonista.

W spotkaniu z Lublina uczestniczyli Prezes Janusz Jagiełło i Wiceprezes Marian Tatara.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-