Spotkanie IFPA Amsterdam 2011

        Spotkanie tegoroczne rozpoczęło się 17 czerwca o godz. 15.00. Piątkowe popołudnie zapoczątkowało  trzydniową konferencję  a  Prezes IFPA Lars Ettarp najpierw przedstawił najnowszych członków- Portugalię, Kolumbię, Puerto Rico, Turcję oraz Wenezuelę.  Następnie przedstawiciel każdej z organizacji miał szansę powiedzieć kilka słów o dokonaniach ostatniego roku.  Podsumowanie zeszłego roku w kilku słowach omówili też przedstawiciele regionów – EUROPSO, LAINAPSO, PSORASIA oraz dopiero rozwijająca się struktura – AFRYKA.

Kolejny dzień konferencji  to tematy związane z WPD – Światowym Dniem Chorych na Łuszczycę. Podsumowanie dotychczasowych, przedstawienie pomysłu na ten rok, jak również plany na przyszłość. Annika Rastas i Barbra Bohannan przedstawiły hasło tegorocznego WPD- „Let’s talk about psoriasis – and take actions” – Porozmawiajmy o łuszczycy i podejmijmy działania. To hasło to próba podkreślenia wagi dyskusji o łuszczycy, która jednak nie byłaby pełna gdyby nie wypracowanie strategii i podjęcie działań.

Następnie zaprezentowali się przedstawiciele firm farmaceutycznych współpracujących z IFPA – Abbott, Janssen oraz Leo Pharma.  Każdy poświęcił kilka słów o swojej firmie i jej planach związanych z łuszczycą.

Druga część dnia to dyskusja nt. dyskryminacji i stygmatyzacji. W przypadkowo dobranych grupach członkowie konferencji omawiali doświadczenia w swoich państwach i sposoby na polepszenie sytuacji.

Ostatni dzień minął pod hasłem UTS – Under the Spotlight. Program, który ma na celu pokazanie prawdziwego życia z łuszczycą. Bohaterowie filmów opowiadają o różnych aspektach życia z chorobą. W niektórych państwach program trwa kilka lat więc i historia bohaterów jest pełniejsza, pokazywana na przestrzeni tego czasu. Plany i nadzieje na przyszłość potem ich korekta ze względu na trudy choroby. Program w kilku państwach odniósł wielki sukces, i przedstawiciele tych państw omówili po krótce swoje dokonania;  Hiszpania, Dania oraz Latinapso. Wiele uwagi poświęcono dotychczasowemu rozwojowi projektu i planach na przyszłość.

Monika Kotlarz-Koza

Zobacz listę delegatów.