Doktor Adam Borzęcki laureatem prestiżowej lubelskiej nagrody Angelus !!!


-

-

-

-

-

-