Szanowni Państwo,

        Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym oceny kosztów związanych z Łuszczycowym Zapaleniem Stawów (ŁZS) w warunkach polskich.
Ankieta pozwoli na ocenę stopnia wpływu rozważanej choroby na obciążenie finansowe chorych i ich rodzin oraz na koszty społeczne; wyniki zostaną opublikowane i będą mogły zostać wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących refundacji nowych leków w terapii ŁZS.
Badanie prowadzone jest przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy współpracy z Unią Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS.
W ramach badania uwzględniono zarówno koszty bezpośrednio związane z chorobą (np. koszt leków, hospitalizacji) jak i koszty pośrednie, związane m.in. z mniejszą wydajnością w pracy lub brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia czy wpływem choroby na codzienne aktywności. Pytania dotyczą również stopnia zaawansowania choroby oraz jej wpływu na obniżenie jakości życia pacjentów.

Wzięcie udziału w ankiecie jest dobrowolne, a ankieta jest w pełni anonimowa.
Badanie ankietowe będzie prowadzone do końca października 2017 roku.

Link do ankiety: http://kosztylzs.pl/


Łączę pozdrowienia,
Dagmara Samselska

Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS
Wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę PSORIASIS
+ 48 695 728 288
unia.stowarzyszen@gmail.com