Nałęczów 17-18.04.2004

Konferencja w Nałęczowie

      W dniach 17-18 kwietnia 2004 roku z inicjatywy Lubelskiego Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę odbyło się w Nałęczowie spotkanie przedstawicieli Oddziałów tegoż Stowarzyszenia działających w kilku miastach.
      Z wielu zaproszonych udział wzięli przedstawiciele z Białegostoku, Konina i Radomia.
      Założeniem spotkania była wymiana doświadczeń i sposobów w organizacji działalności i zrzeszania członków Stowarzyszenia.
      Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Pan Marian Tatara, a uświetnił je swą obecnością wspierający działalność Stowarzyszenia Pan Dr. Adam Borzęcki.
      Wiele cennych wypowiedzi przybyłych przedstawicieli i wymiana doświadczeń zaowocuje zapewne w codziennej pracy Oddziałów i współpracy z Zarządem.
      Całe spotkanie odbyło się w klimacie integracji.
      Mimo deszczowej pogody rozstaliśmy się w optymistycznych nastrojach rokujących dobrą współpracę.