Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Praga październik 2002r.

        W dniach 2 – 6 października 2002 roku w Pradze odbył się 11 kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Spotkało się tam ponad 5 tysięcy ludzi, zwłaszcza lekarzy - dermatologów z ponad 70 krajów Europy. Do udziału w tym spotkaniu zostało zaproszone również nasze stowarzyszenie, jako że jesteśmy członkiem EUROPSO, czyli Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pacjentów chorych na Choroby Dermatologiczne. Głównym sponsorem była biofarmaceutyczna firma BIOGEN. Pierwszego dnia od godziny 9 do godziny 17 trwało zamknięte spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z całej Europy pt. „Benchmarching Day”. Delegatkami naszego stowarzyszenia były panie: Maria Zalewska i Agata Olesiewicz. Na spotkaniu tym poruszono dwa ważne zagadnienia:

Uzyskano 18 tysięcy odpowiedzi, które poddano analizie statystycznej. Oficjalne ich opracowanie będzie niebawem dostępne. Obecnie EUROPSO wraz z firmą Biogen mają zamiar poszerzyć te badania o następne kraje europejskie, w tym Polskę. Całemu spotkaniu towarzyszyła debata na temat polepszenia jakości życia osób chorujących na łuszczycę. Kolejne dni to uczestnictwo w sympozjach, wykładach i spotkaniach zorganizowanych w ramach kongresu. Dotyczyły one najczęściej medycznych aspektów chorób dermatologicznych i wenerologicznych. Łuszczyca nie była traktowana jedynie jako choroba skóry, ale również jako poważna choroba immunologiczna i wewnątrzustrojowa. Wykładom towarzyszyła wystawa posterów przygotowana przez wielu uczestników kongresu. Była również możliwość zapoznania się z nowymi produktami wielu firm farmaceutyczno - kosmetycznych na specjalnie przygotowanych stoiskach. Swe stoiska posiadały między innymi:

ZARZĄD EUROPSO 2001 – 2004
Przewodniczący: Seppo Heikki Salonen
Zastępca przewodniczącego: Mara Maccarone
Sekretarz: Mirja – Liisa Rontu
Skarbnik: Brite Asmussen
Członkowie: Philppe Piels, Paul de Corte, Grazia Racchelli, Karin Nordin

SIEDZIBA ZARZĄDU 2001 – 2004
EUROPEAN FEDERATION OF PSORIASIS ASSOTIATIONS
Friedrikinkatu 27 A 3, Helsinki, 00120 Finlandia
Telefon: +358 – 201980170
Fax: +358 – 201980188

E-mail: europso@psori.fi

Strona internetowa: www.europso.org