PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Lubelskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę

organizuje program bezpłatnej pomocy psychologicznej
w formie grup terapeutyczno-pomocowych dla osób chorych na łuszczycę.

Spotkania od 29-11-2006 w każdą środę
w siedzibie NZOZ „Med-Laser" ul. Młyńska 14A, Lublin


Jeśli czujesz, że łuszczyca: Jeśli chcesz:

Koniecznie przyjdź na spotkanie.