Radomski oddział Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę.


Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie szerzenia wiedzy o przyczynach i przebiegu choroby, o współczesnych metodach leczenia - zwłaszcza w warunkach domowych,
 2. Integracja chorych na łuszczycę w celu między innymi, wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z leczeniem choroby,
 3. Przeciwdziałanie wśród chorych uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, bezradności i osamotnienia - poprzez naukę życia z łuszczycą, bo w grupie jest to łatwiejsze niż w samotności, a mniejsza ilość stresu z powodu choroby - to większa szansa na jej "przydeptanie"
 4. Organizowanie sanatoryjnych turnusów edukacyjno - leczniczych dla chorych dorosłych i dzieci,
 5. Stworzenie sieci "zaprzyjaźnionych" ze Stowarzyszeniem aptek, w których będzie można kupować po niższej cenie lekarstwa stosowane w leczeniu łuszczycy,
 6. Pomoc dla członków Stowarzyszenia poprzez reprezentowanie i ochronę ich interesów wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji,

Wymienione cele Stowarzyszenia chcemy realizować poprzez :

 1. Współpracę z Stowarzyszeniem Chorych na Łuszczycę w Lublinie i innymi oddziałami terenowymi tego Stowarzyszenia,
 2. Zapraszanie na nasze spotkania lekarzy dermatologów a także psychologów - do których będzie można zwrócić się z nurtującymi nas pytaniami i problemami związanymi z chorobą,
 3. Kontakty z firmami produkującymi leki i preparaty pomocne w leczeniu łuszczycy - w celu delegowania na nasze spotkania przedstawicieli tych firm, aby mogli przedstawić nam informacje o nowych lekach i udostępnić bezpłatnie ich próbki.

Działalność nasza opierać się będzie na społecznej pracy Zarządu i ogółu wszystkich członków Stowarzyszenia.

Informacje o terminach naszych spotkań będziemy starali się przekazywać w lokalnej prasie i telewizji, a na pewno w internecie - www.luszczycalublin.republika.pl.


Informujemy
wszystkich członków Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę, że
nasze spotkania w roku 2017
będą się odbywały w Przychodni Specjalistycznej NZOZ „MEDICON” mieszczącej się
w Radomiu przy ul. Gagarina 1 - w niżej wymienionych terminach:

4 luty
1 kwiecień
3 czerwiec
9 wrzesień - wycieczka do Lublina
18 listopad

Wszystkie spotkania będą rozpoczynały się o godz. 1100

Serdecznie zapraszamy !


Wszelkich informacji na temat działalności naszego Oddziału Stowarzyszenia - udzielają:
 • Bachan Jacek - tel. 606-667-117
 • Kiciur Agnieszka - tel. 517-452-878