29.10 - Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę - World Psoriasis Day
Konferencja prasowa w Centrum Prasowym PAP

26 października 2009 w Warszawie w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę. Organizatorem konferencji w imieniu Stowarzyszeń był Krajowy Konsultant w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii prof. Andrzej Kaszuba wraz z Krajowym Zespołem Ekspertów ds. Dermatologii.
Konferencja miała na celu przybliżenie opinii publicznej ogromnych problemów chorych na tę chorobę i zwrócenie się do instytucji odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną o działania mogące poprawić znacząco jakość życia ludzi chorych.

Podczas ponad dwugodzinnej konferencji przedstawiono następujące problemy:

Następnie przedstawiciele stowarzyszeń i ludzie chorzy na łuszczycę opowiadali o swoich problemach i o tym jak choroba wpłynęła na ich życie. Mówiono o planach i imprezach związanych z obchodami Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę.
Po tym miała miejsce dyskusja i odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Po konferencji przedstawiciele stowarzyszeń występując jako Unia Stowarzyszeń w imieniu pacjentów podpisali petycję skierowaną do Minister Zdrowia, Prezesa NFZ i Dyrektora AOTM oraz do wiadomości Krajowego Konsultanta ds. Dermatologii i Wenerologi, która została zaraz przekazana do adresatów.
W petycji zwrócono się z prośbami o:

Również do Minister Zdrowia skierowany został pisemny apel, podpisany w imieniu lekarzy przez prof. Kaszubę - Krajowego Konsultanta i w imieniu pacjentów przez Janusza Jagiełło – koordynatora Unii Stowarzyszeń.
W apelu zwrócono się o:

Na tym zakończono konferencję.

 

Petycja skierowana do Minister Zdrowia, Prezesa NFZ i Dyrektora AOTM

Wspólny Apel lekarzy i pacjentów do Pani Minister Zdrowia

Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba: Jaka jest przyszłość pacjentów chorych na łuszczycę w Polsce?

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka: Jakość życia w chorobach skóry

Kilka zdjęć z konferencji: . .