W dniu 3.10.2009r. odbyła się w Lublinie ogólnopolska konferencja stowarzyszeń chorych na łuszczycę. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał prezes lubelskiego stowarzyszenia Pan Janusz Jagiełło serdecznie witając członków stowarzyszeń z: Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Konina, Radomia oraz Kielc, Prof. dr hab. med. Andrzeja Kaszubę, Prof. dr hab. med Wiesława Glińskiego, prezydenta Europo Ottfrida Hillmanna i doktora Adama Borzęckiego. Reprezentanci stowarzyszeń krótko przedstawili na czym polega praca ich organizacji, i problemy z jakimi borykają się chorzy.

Prof A. Kaszuba, Konsultant Krajowy w dziedzinie dermatologii omówił problemy osób chorych na łuszczycę i innych chorób dermatologicznych, oraz trudności w uzyskaniu powszechnego i równego dostępu do nowoczesnego i skutecznego leczenia przewlekłych chorób.

Prof. W. Gliński Kierownik Katedry Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ubolewał, że dermatologia jest odbierana przez decydentów, lekarzy innych specjalności i media jako mało ważna dziedzina medycyny. Postęp medycyny stwarza nowe metody leczenia, które niestety dla Polaków nie są dostępne w wystarczającym wymiarze.

Dr Adam Borzęcki – opiekun medyczny lubelskiego Stowarzyszenia, przedstawił jak łuszczyca wywiera wielki negatywny wpływ na jakość życia chorych i jak bardzo ważne jest zastosowanie najnowszych zdobyczy w medycynie (leczenie biologiczne) w zakresie terapii chorób skóry.

Prezydent EUROPSO przedstawił działanie organizacji która zrzesza członków z 18 krajów Europy. Podkreślił że wszędzie chorzy borykają się z podobnymi problemami, a wiedza na temat choroby jest niewielka. Pogratulował i podziękował wszystkim obecnym za zaangażowanie i pomoc chorym.

Ponieważ wspólnym celem zebranych jest niesienie pomocy chorym dotkniętym łuszczycą i innymi chorobami skórnymi, podjęto decyzję o utworzeniu Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę. Nowa organizacja będzie reprezentowała interesy wszystkich chorych oraz występowała do Ministerstwa Zdrowia i NFZ o jak największe objęcie chorych leczeniem lekami biologicznymi i wpisanie łuszczycy do rejestru chorób przewlekłych (petycja). Niech decydenci spojrzą z sercem na ból i cierpienie oraz pozwolą chorym wyjść z cienia. Przewodniczącym Unii został wybrany jednogłośnie Prezes lubelskiego Stowarzyszenie pan Janusz Jagiełło. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem lubelskiej Starówki i uroczystą kolacją.

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom, firmom: Galderma i Wyeth za pomoc finansową w zorganizowaniu konferencji oraz firmie Schering Plough za pomoc techniczną.

Stanowisko Krajowego Zespołu Ekspertów do spraw Dermatologii

Newsletter EUROPSO - o nas ...

Kilka zdjęć z konferencji: . .